Jak rychlé je kriketové hřiště?

Kriketové hřiště je tvořeno kombinací prachu, trávy a zeminy. Tento sport s pálkou a míčem vyžaduje, aby bowler dopravil míč přes 22 metrů k pálkaři, který brání své branky před vyraženým míčem. Legální podání vyžaduje, aby byl míč podán zpoza poppingové branky. Pokud není nadhozený, měl by míč zůstat pod úrovní pasu pálkaře, a pokud je nadhozený příliš krátce, nesmí se zvednout nad úroveň ramen.

Rychlost, s jakou je míček odpálen, závisí hodně na tom, jak reaguje kriketové hřiště. Do hry vstupuje mnoho faktorů, které jsou popsány níže:

Typ hřiště

Hřiště může být pokryto trávou, prachem, vlhkostí, což může mít přímý vliv na chování míče po odrazu. Podrobnější vysvětlení naleznete zde.

Odraz míče


Při výrobě kriketového míče se testuje jeho odskok na kovových deskách. Obvykle se pouští z výšky 2 metrů a měl by se odrazit od jedné třetiny této výšky, aby byl uznán za způsobilý ke hře. Vzhledem k tomu, že kriketové hřiště je pokryto prachem, zeminou a vlhkostí, ovlivňuje tato odchylka výrazně rychlost míče.

Síla kriketového míče


Rychlost, s jakou bowler hodí míček na hřiště, je přímo úměrná době, po kterou zůstává míček v kontaktu s hřištěm. Rychlost, s jakou se míč přiblíží k pálkařovi, opět určuje vlhkost a obsah trávy na hřišti. Průměrná síla působící na míč je 8800 N.

Odpor vzduchu


Při analýze účinků odporu vzduchu při podání míče nadhazovačem vstupuje do hry nepřeberné množství fyzikálních zákonů. Odpor vzduchu snižuje rychlost míče při jeho vypuštění bowlerem. Dále přispívá ke snížení rychlosti koule po jejím nadhozu. Ještě důležitější je, že odpor vzduchu přispívá ke švihu míče před nadhozem i po něm.

Kromě vlastností povrchu nadhozu se tedy na tom, jak se bude měnit rychlost míče po nadhozu, podílí mnoho vnějších faktorů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© Copyright 2024 Saska Bet